link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 8 oktober 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Toelichting: Reden voor agendering door agendacommissie van bespreekpunt 5a RES: stand van zaken en inzet gemeente: Kan de commissie zich vinden in de door het college voorgestelde inzet van de gemeente?
Bundel:
pdf Agendabundel (64MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
RES: stand van zaken en inzet gemeente
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Reparatie bestemming Noordersingel 127a in bestemmingsplan Groenzoom (bestuurlijke lus) - brief advocaat met persoonsgegevens in iBabs-map persoonsgegevens

  1. Het gerepareerde bestemmingsplan “Groenzoom”, met identificatiecode IMRO.1621.BP0165H01-VAST bestaande uit de verbeelding, de regels en plantoelichting, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN van 23 juli 2015, vast te stellen.

  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kathy Arends
RE
6.b
Vaststelling bestemmingsplan "Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B - bijlagen met persoonsgegevens in iBabs-map persoonsgegevens

Gevraagde beslissing  1. De Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B” vast stellen.

  2. Het bestemmingsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B”, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0177-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 19 juni 2017, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de van dit besluit deel uitmakende Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B”.

  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kathy Arends
RE
6.c
Vaststelling "Beeldkwaliteitplan Hoeksekade Noord, deellocatie B"

Gevraagde beslissing


De Welstandsnota uit 2012 partieel te herzien door toevoeging van het "Beeldkwaliteitplan Hoeksekade Noord, deellocatie B" aan de Welstandsnota.


Kathy Arends
RE
6.d
Bestemmingsplan Oudeland fase 1 - bijlagen met persoonsgegevens in iBabs-map persoonsgegevens

  1. De “Nota zienswijzen en staat van wijzigingen Bestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland 2019 fase 1” vast te stellen.

  2. Het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Oudeland 2019 - fase 1“, inclusief beeldkwaliteitsplan, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0187-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 12 februari 2018, ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de van dit besluit deel uitmakende Nota zienswijzen en staat van wijzigingen “Bestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland 2019 fase 1”.

  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kathy Arends
RE
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting