Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 10 maart 2014

Locatie: De Paauw
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Hoekema
Bundel:
pdf Agendabundel (6,9MB)

1
Opening vergadering
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
3.a
Vrij inspreken
3.b
Over agendapunten
4
Notulen
Besluit: Conform
5
Lijst ingekomen stukken
Besluit: Conform
6
Hamerstukken
Besluit: Conform
6.a
Onderhoud buurtcentrum Oostdorp
Besluit: Conform
6.b
Startnotitie recreatie Wassenaar
Besluit: Conform
6.c
Uitkomst onderzoek alternatieven onkruidbestrijding
Besluit: Conform
6.d
Ontslag lid commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE).
Besluit: Conform
6.e
Plan van aanpak CJG (Z 7109/1523)
Besluit: Conform
6.f
Financiering verbouwing Centrum voor Jeugd en Gezin
Besluit: Conform
7
Krediet Parkmanagement Maaldrift
Besluit: Conform
8
Centrum Verkeersplan
Besluit: Gewijzigd akkoord
9
Benoeming leden rekenkamercommissie
Besluit: Conform
10
Motie buiten de orde van de vergadering
11
Vragenronde
12
(Raads)mededelingen college
13
Sluiting vergadering
Top