Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 26 maart 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Dhr. J.F. Koen

1
Opening vergadering
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
4
Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg Z/18/17924/110594
5
Sluiting vergadering
Top