Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Ruimte & Economie Wassenaar - 20 september 2016

Locatie: De Paauw
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: NB: het betreft hier een gecombineerde commissievergadering ihkv de raadpleegbrief ‘strategische koers uitwerking accommodatiebeleid’.

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Raadpleegbrief ‘strategische koers uitwerking accommodatiebeleid’.
Gestart wordt met een presentatie van Ronald Teeuwen, geïntroduceerd door wethouder Blommers.
3.a
Aanvullende informatie: vigerend accommodatiebeleid uit 2012
op verzoek van weth. Blommers
4
Sluiting
Top