Toezeggingen


« Terug


ID1005
NummerT2021-040
ToezeggingIn een schriftelijke reactie geeft de wethouder weer hoe zij aankijkt tegen het voorstel van het starten van onderwijs in Wilderszijde vanuit de 3 bestaande besturen (in samenwerking, zodat er ruimte overblijft voor een ander bestuur en een ander concept). De wethouder stelt de kwestie ook aan de orde in het gesprek dat binnenkort met het ministerie van OCW wordt gevoerd. Deze brief wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de commissie samenleving van 20 mei 2021.
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Samenl
Datum4/8/2021
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningDe toezegging is afgehandeld met brief U21.02647 d.d. 7 mei 2021.
Bijlage(s)U21.02647.pdf
Geaccordeerd in raad d.d.6/24/2021