Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID214
TitelNieuwe sociale woonvormen
AgendapuntRaadsvergadering 06-07-2021 > 4 Jaarstukken 2020, besteding jaarrekening resultaat en wijziging begroting (21-028)
ToezeggingZal in de Woonzorgvisie - die in ontwikkeling is - ruimte maken voor nieuwe sociale woonvormen, zoals bijvoorbeeld naar het concept van De Knarrenhof in Zwolle. Het past in de aanpak van bestrijden van eenzaamheid en het versterken van de sociale cohesie.
PortefeuillehouderJohanna Besteman
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoordingWoonzorgvisie is geagendeerd tijdens Raadsvergadering 12 oktober 2021