Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID276
TitelToekennen woningen aan Rijswijkers
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2021 > 4 Algemene beschouwingen en begroting
ToezeggingOp verzoek van BvR zegt de wethouder toe om te kijken wat de juridische mogelijkheden zijn om woningen aan Rijswijkers toe te kennen.
PortefeuillehouderGijs van Malsen
Medewerker
Deadline2/1/2022
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoordingDe Huisvestingswet is duidelijk over de mogelijkheden tot voorrang aan lokale woningzoekenden. Op grond van die mogelijkheden zijn in Rijswijk regels voor voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen onder de noemer “Lokaal en regionaal maatwerk”. Aan de hand hiervan worden bijvoorbeeld nieuwbouw sociale huurwoningen aan inwoners van Rijswijk toegewezen. In Q4 2024 wordt een wijzigingsvoorstel voor de Huisvestingsverordening ter besluitvorming aan de raad aangeboden om de nieuwste wettelijke mogelijkheden tot voorrang te benutten, zoals voorrang aan cruciale beroepsgroepen.