Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID349
TitelVoorkomen wildgroei plaatsing kwetsbare doelgroepen
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2022 > 1 Opening en mededelingen
ToezeggingWethouder van Malsen zegt toe in gesprek te gaan met de organisaties die kwetsbare doelgroepen onderbrengt over procesafspraken, n.a.v. het 1e dictum van de motie van Rijswijkbelang ‘Voorkomen wildgroei plaatsing kwetsbare doelgroepen’.
PortefeuillehouderGijs van Malsen
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording
Bijlage(s)