Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID213
TitelOnderzoek naar leeftijdsverlaging jongeren Woonnet Haaglanden
AgendapuntRaadsvergadering 06-07-2021 > 4 Jaarstukken 2020, besteding jaarrekening resultaat en wijziging begroting (21-028)
ToezeggingTe onderzoeken of een leeftijdsverlaging naar 16 jaar mogelijk is binnen onze constructie met Woonnet Haaglanden en de gemeenteraad hier voor het einde van 2021 over te informeren.
PortefeuillehouderGijs van Malsen
Medewerker
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoordingIn de regio Haaglanden bestaat geen draagvlak voor het verlagen van de leeftijd voor inschrijving in Woonnet van 18 naar 16 jaar. Overigens zijn er nergens in Nederland regio’s waar jongeren zich van 16 jaar kunnen inschrijven voor een sociale huurwoning. Een uitzondering wordt gevormd door studentenhuisvesting; daar bestaat veelal wel de mogelijk tot inschrijving vanaf 16 jaar.
Bijlage(s)Concept motie BVR kaderdebat onderzoek inschrijven woonnet jongeren (1).pdf