Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID357
TitelIn kaart brengen maatschappelijk vastgoed
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2022 > 1 Opening en mededelingen
ToezeggingWethouder Bentvelzen zegt toe het beheer van het maatschappelijk vastgoed nader te bekijken, hoe de gemeente ermee omgaat, ook wat betreft verduurzaming.
PortefeuillehouderLarissa Bentvelzen
Medewerker
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoordingDe toezegging is afgerond met RIB 23-054 over het programma voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Op verzoek van uw raad is aanvullend hierop gevraagd om de lijst van ons vastgoed te delen. In de bijlage vindt u deze informatie.
Bijlage(s)231107 - VG-Portefuille Gemeente