Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID21
TitelAandacht vragen voor verschillende vervoersmogelijkheden en oplossingen
AgendapuntRaadsvergadering 18-06-2019 > 4 Vragen van de raad
ToezeggingMevrouw Woudstra (D66) vraagt de wethouder toe te zeggen om: - In de regio te blijven wijzen op verschillende vervoersmogelijkheden en oplossingen; - Overleg te hebben met de regio over financieringsmodellen voor toekomstige investeringen in de hele breedte van het vervoer; - Te overleggen met bedrijven en instellingen over werktijden en wijze van reiskostenvergoedingen; - Aandacht te vragen bij de PZH en MRDH voor nieuwe vormen van vervoer en aan te geven dat Rijswijk wil deelnemen aan pilots daarvoor. Wethouder Lugthart zegt dit toe en spreekt uit dat de verwachtingen niet te hoog ingeschat moeten worden.
PortefeuillehouderBjörn Lugthart
Deadline
Stand van zakenDe Wethouder is lid van de Bestuurscommissie vervoersautoriteit. Genoemde onderwerpen komen daar regelmatig op tafel. Opvallend is dat veel nog in een verkennend stadium is en nog niet concreet duidelijk is wat voor Rijswijk kansrijk is. We werken binnen de regio momenteel aan bijvoorbeeld: - een gezamenlijke visie op de mobiliteitstransitie; - voorstellen voor invulling van het Rijksinvesteringsfonds (mn ten gunste van investeren in meer OV infrastructuur zoals de Sbahn); - en nieuwe aanpak zoals SMARD (Slimme MobiliteitsAanpak Rotterdam Den Haag = werkgevers, scholen en gedrag) en InnOVatiefonds MRDH-HTM-RET (waaronder met YESdelft ophalen van innovatieve ideeën voor slimmere inrichting van tram en metro). In het kader van de CO2 reductie wordt binnen de eigen organisatie door HRM onderzocht of en hoe vergoedingen meer ten gunste van Ov of fiets kunnen gaan. Informatie volgt in het kader van de CO2 reductie plannen.
Afgedaan
Datum afdoening3/24/2020