Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID279
TitelInzet van wijkagenten
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2021 > 4 Algemene beschouwingen en begroting
ToezeggingOp verzoek van BvR zegt toe met de politie te overleggen over de inzet van wijkagenten, maar wil met de politie nog afstemmen over foto's en contactgegevens.
PortefeuillehouderBas Verkerk
Deadline2/1/2022
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening11/26/2021
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoordingOnderstaande reactie is met de raad gedeeld: Met betrekking tot de hetgeen op 9 november j.l. is besproken over het beter bekendmaken van wijkagenten in Rijswijk, is in overleg met de politie het volgende afgesproken: De gemeentewebsite voorziet reeds in een informatieve pagina over (wijk)agenten (zie https://www.rijswijk.nl/inwoners/leven/veiligheid/politie ). Op die pagina is een link geplaatst naar de website van de politie (zie https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten?geoquery=rijswijk&distance=5.0). Deze link geeft per wijk aan wie de wijkagent is (met foto) en hoe hiermee in contact te treden, waarbij verschillende vormen van communicatie worden aangeboden. De hier geboden informatie wordt voortdurend geactualiseerd. De gemeentewebsite zal deze link op korte termijn ook opnemen op de aparte wijkpagina’s. De aanwezigheid van de wijkagent op evenementen, spreekuren en buurtbijeenkomsten wordt bekendgemaakt via de gebruikelijke kanalen (website, social media en Groot Rijswijk) indien deze zich aandienen. In Groot Rijswijk zal op de pagina met gemeenteberichten voortaan standaard verwezen worden naar de website voor informatie over en contact met de wijkagent. Met het bovenstaande wordt de bekendheid van de wijkagent voldoende geborgd. De suggestie om iedere wijkbewoner daarnaast schriftelijk te informeren over de betreffende wijkagent met foto en contactgegevens wordt niet overgenomen, mede vanwege het kostenaspect dat verbonden is aan het voortdurend actualiseren van de betreffende informatie. Met dank voor de verdiende aandacht voor wijkagenten hoop ik u hiermee naar wens te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, de burgemeester (wnd), mr. drs. G.A.A. Verkerk