Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID280
TitelInzet van communicatie middelen en de lokale media
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2021 > 4 Algemene beschouwingen en begroting
ToezeggingOp verzoek van de VVD zegt de burgemeester toe om met een notitie te komen waarin staat hoe het zit met de inzet van communicatie middelen en de lokale media.
PortefeuillehouderHuri Sahin
Medewerker
Deadline2/1/2022
Stand van zakenDit is onderdeel van het mediabeleid, dat wordt opgenomen in het in Q1 2023 op te stellen communicatiebeleid. Dit communicatiebeleid zal voor besluitvorming aan B&W worden aangeboden. Ook de raad zal worden geïnformeerd.
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoordingOp dit moment zijn er geen lopende contracten met media. We kopen alleen periodiek een (of meer) pagina in Groot Rijswijk (Rijswijk Regelrecht). We hebben hiervoor geen contract afgesloten, maar borduren voort op eerdere contractafspraken. In de coronaperiode bleek dat een huis-aan-huiskrant een belangrijke toevoeging is in de middelenmix voor het bereiken van alle doelgroepen. In het nieuwe communicatie- en mediabeleid dat we momenteel opstellen, is inclusief communiceren één van de pijlers. Met traditionele media zoals een krant, bereiken we vooral ouderen en mensen die minder of niet digitaal vaardig zijn. We voeren op dit moment met de uitgever van Groot Rijswijk, West Media verkennende gesprekken over mogelijk nieuwe samenwerkingsafspraken. Deze leggen we pas in een contract vast nadat het communicatie- en mediabeleid is vastgesteld en we hiervoor financiële dekking hebben. Met de overige lokale media zijn en worden er vanuit het college geen samenwerkingsafspraken gemaakt.
Bijlage(s)