Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID6
TitelBestuderen aanpak Weesauto's
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
ToezeggingDe heer Kruger (BVR) verzoekt auto’s met vreemde kentekens (veelal niet geregistreerd bij RDW of belastingdienst) die lang geparkeerd staan in de gemeente en auto's zonder kenteken door de gemeente te laten verwijderen en hiervoor zo nodig de APV aan te passen. De burgemeester geeft aan dat het moeilijk is om daarop te handhaven omdat het is toegestaan om een auto langdurig te parkeren zolang de wegenbelasting wordt betaald. Het is niet mogelijk om in de APV te regelen dat die auto's worden verwijderd. Toegezegd wordt dat met politie en handhavers nader zal worden onderzocht hoe met het probleem van de weesauto's kan worden omgegaan.
PortefeuillehouderMichel Bezuijen
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening