Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID351
TitelOpties in de subsidierelatie
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2022 > 4 Algemene beschouwingen en begroting (RV 22-017)
ToezeggingWethouder van Malsen zegt toe in de gesprekken met Welzijn Rijswijk alle opties open te houden m.b.t. de subsidierelatie.
PortefeuillehouderGijs van Malsen
Medewerker
Deadline
Stand van zakenIn de fora van 16 januari 2024 is akkoord gegaan met het afdoen van deze toezegging
Afgedaan
Datum afdoening1/16/2024
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoordingDe financiële relatie is onderdeel van het traject Welzijn Rijswijk -gemeente. Afgesproken is om in 2024 te kijken naar de financiële relatie en te bezien of de subsidierelatie nog de meest passende financiële relatie is.