Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID362
TitelGesprek met Don Bosco
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2022 > 1 Opening en mededelingen
ToezeggingRaadslid Weterings meldt dat er een toezegging is gedaan om in gesprek te gaan met de organisatie Don Bosco.
Portefeuillehouder
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoordingWethouder Bentvelzen heeft gemeld dat er een afspraak is uitgezet met Don Bosco.
Bijlage(s)