Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID302
TitelNo regret Binckhorst
AgendapuntRaadsvergadering 08-02-2022 > 15.a Raadsvoorstel Intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID Binckhorst (22-003)
ToezeggingWethouder Keus zegt aan mevrouw Woudstra (D66) toe om de no regret maatregelen mee te nemen in de nadere uitwerking en te proberen dit voor de zomer te delen met de raad.
PortefeuillehouderArmand van de Laar
Deadline8/1/2022
Stand van zakenDit wordt meegenomen in het Masterplan en de bestuursovereenkomst die in het voorjaar 2023 aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. Dit is naar de raad gecommuniceerd in de RIB 22 053 d.d. 21-6-2022.
Afgedaan
Datum afdoening6/21/2022
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording