Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID352
TitelInzichten in huislijk geweld
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2022 > 1 Opening en mededelingen
ToezeggingBurgemeester Verkerk zegt toe om met de wethouder Zorg uit te zoeken of alle middelen goed worden ingezet bij inzichtelijk krijgen van huislijk geweld achter de voordeur.
PortefeuillehouderBas Verkerk
Deadline
Stand van zakenFora 6 december 2022 zijn akkoord gegaan met afdoening van deze toezegging.
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoordingGemeente Rijswijk zet in op het tijdig herkennen van geweld, het verrichten van een goede risicotaxatie door bijvoorbeeld Veilig Thuis of het lokale team maar ook door passende interventies en hulp. We versterken het lokale team op het gebied van veiligheid en geven uitvoering aan de regiovisie huiselijk geweld. Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt de verlengde regiovisie huiselijk geweld vastgesteld in de 2 centrumgemeenten. Vervolgens informeren wij de raad over deze verlengen en delen het lokale plan van aanpak “samenwerken aan een veilig thuis voor iedereen”. Het onderwerp Beter Samenspel is hierin opgenomen maar ook de multidisciplinaire aanpak bij huiselijk geweld ( MDA ++) en intensief casemanagement (ICM). Dit jaar worden aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld opgeleid. Het is bekend dat het risico op huiselijk geweld toeneemt bij armoede, om inwoners de juiste wijze te benaderen leiden we medewerkers van de lokale toegang op in stress- sensitieve hulpverlening.
Bijlage(s)