Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID216
TitelBurenhulp
AgendapuntRaadsvergadering 06-07-2021 > 4 Jaarstukken 2020, besteding jaarrekening resultaat en wijziging begroting (21-028)
ToezeggingIn gesprek te gaan met Stichting Buurtgezinnen en te onderzoeken of deze vorm van hulpverlening (burenhulp) ook in Rijswijk kan worden ingevoerd.
PortefeuillehouderLarissa Bentvelzen
Deadline
Stand van zakenHet gesprek met de Stichting Buurtgezinnen is inmiddels gevoerd. Het college heeft inmiddels besloten om voor twee jaar een proeftuin uit te voeren in Rijswijk. De raad is hierover geïnformeerd met de IB 21 129 van 7 december 2021.
Afgedaan
Datum afdoening9/6/2022
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoordingAfgedaan middels IB 21 129 van 7 december 2021
Bijlage(s)Motie BvR - Burenhulp.pdf
IB 21 129 Terugkoppeling n.a.v. motie Burenhulp.pdf