Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID300
TitelCommunicatie Binckhorst
AgendapuntRaadsvergadering 08-02-2022 > 15.a Raadsvoorstel Intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID Binckhorst (22-003)
Toezeggingwethouder Keus zegt toe aan mevrouw Woudstra (D66) aandacht te vragen voor een goede communicatie richting bewoners en ondernemers t.a.v. ontwikkelingen Binckhorst.
PortefeuillehouderArmand van de Laar
Deadline
Stand van zakenDit is gebeurd tijdens het bestuurlijk overleg van 7 maart 2022
Afgedaan
Datum afdoening3/7/2022
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording
Bijlage(s)