Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID299
TitelOnderzoek Geheim van Rijswijk
AgendapuntRaadsvergadering 08-02-2022 > 4 Vragen van de raad
ToezeggingBurgemeester Verkerk zegt aan mevrouw Alberts (GL) toe om de openstaande vragen t.a.v. de podcast het Geheim van Rijswijk na te gaan en terug te koppelen.
PortefeuillehouderMark Wit
Medewerker
Deadline
Stand van zakenEr is contact geweest met de eigenaar van het pand waar de moord destijds heeft plaatsgevonden. De eigenaar wil niet dat er een gedenkplaat of iets dergelijks aan of direct bij zijn pand wordt bevestigd. Hij wil nl. niet dat het een bedevaartsoord wordt. Onderzocht wordt nu of er in de openbare ruimte iets van een gedenkteken kan worden geplaatst. Er moet nu eerst uitgezocht worden waar dat kan (in de groenstrook? Op het trottoir?) en of hier een vergunning voor nodig is. Er wordt contact opgenomen met de nabestaanden en hopelijk kan binnenkort een onthulling gepland worden.
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoordingMede naar aanleiding van deze vragen is er opnieuw ambtelijk en bestuurlijk contact geweest met de nabestaanden en toegezegd om in de openbare ruimte bij het pand een gedenkteken of plaquette te plaatsen. Daarbij wordt aangestuurd op onthulling in maart 2025, 40 jaar na dato.