Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID354
Titelverwachte financiële gat vanaf 2026
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2022 > 1 Opening en mededelingen
ToezeggingWethouder van Damme zegt toe om actief te acteren ten aanzien van het verwachte financiële gat vanaf 2026, ook in de gesprekken met de regio.
PortefeuillehouderWerner van Damme
Deadline
Stand van zakenSamen met de wethouders financiën in de regio Haaglanden zijn overleggen gevoerd met de VNG, provincie en het ROB. Deze overleggen stonden in het teken van het zogenaamde ravijnjaar 2026 en zijn nog niet afgerond. Voorlopig is er door BZK nog geen zicht op een structurele oplossing gegeven. Dit betekent dat we hierover (tot nu toe) geen duidelijkheid hebben bij het opstellen van de kadernota. De wethouder blijft zich de komende tijd inzetten voor een structureel gezonde financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten.
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording