Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID348
TitelStand van zaken de crisisplannen voor Rijswijk
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2022 > 4 Algemene beschouwingen en begroting (RV 22-017)
ToezeggingWethouder Wit zegt toe om te bekijken of de crisisplannen voor Rijswijk voldoende zijn en in hoeverre voor Rijswijk aanpassingen nodig zijn.
PortefeuillehouderMark Wit
Medewerker
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoordingNa deze toezegging is op een later moment (op 27 juni 2023) door de gemeenteraad het beleidsdocument De RAAK 2023-2030 (Rijswijkse Adaptatiestrategie en Aanpak voor Klimaatverandering) vastgesteld. Deze beleidsstrategie waarborgt de ontwikkeling van klimaatcrisisplannen voor klimaatgerelateerde problemen in Rijswijk. Een van de eerste onderwerpen is een Lokaal Hitteplan Rijswijk, waarover het college van B&W voor het zomerreces 2024 uw raad zal informeren.
Bijlage(s)