Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID5
TitelDerving Eneco-dividendinkomsten
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
ToezeggingDe heer Dolmans (D66) vraagt aan het college om voor de begrotingsbehandeling een plan neer te leggen voor het afbouwen van het Eneco-dividend en voorstellen te ontwikkelen over hoe we kunnen omgaan met de inkomsten van de verkoop van de aandelen. Wethouder Keus zegt toe dat in de meerjaren-begroting rekening wordt gehouden met derving van de dividendinkomsten van de Eneco-aandelen. Die inkomsten worden niet meer opgenomen op de meerjarenbegroting waardoor de gevolgen van de verkoop van de aandelen direct zichtbaar zullen zijn. Daarnaast wordt gestart met het bepalen van eventuele bestedingsdoelen voor de opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen. Een voorstel over de inrichting van dat proces komt naar de raad.
PortefeuillehouderJeffrey Keus
Deadline11/7/2019
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening