Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID10
TitelPasgeld connect en bewonersbetrokkenheid
AgendapuntForum Stad 01-10-2019 > 3 Vragenuur
ToezeggingDe heer Wit (GroenLinks) geeft aan dat eerder de gemeente een intentieverklaring over de ontwikkeling van Pasgeld heeft ondertekend (Pasgeld Connect). Bewoners zouden bij de ontwikkeling van het gebied worden betrokken, maar zien een concept plan zonder dat zij hierbij inbreng hebben kunnen leveren. Wie begeleid dit proces en hoe worden de bewoners door de gemeente betrokken. Wethouder Van de Laar geeft aan dat een visie wordt opgesteld. Door bewoners is een werkgroep opgericht om inbreng te kunnen gaan leveren. Er ligt nog niets definitief vast. Er zal ook nog een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd op 31 oktober. Toegezegd wordt over het proces een informatiebrief aan de raad en ook de bewoners te sturen over het proces.
PortefeuillehouderJeffrey Keus
Deadline
Stand van zakenAan deze toezegging is invulling gegeven door toezending van IB 19-109
Afgedaan
Datum afdoening10/31/2019
Bijlage(s)