Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelIV Motie "Maak loket Stadskracht interactiever"
StatusIngetrokken
RaadsledenNanette Kistemaker (GL)
Freek van Bemmelen (WIJ)
Elze Woudstra (D66)
PortefeuillehouderLarissa Bentvelzen
Toelichting• inwoners goede ideeën hebben om hun directe leefomgeving te verbeteren en graag willen meedenken en -praten over wat er in hun buurt gebeurt; • inwoners hun ideeën in kunnen dienen bij Loket Stadskracht en daar financiële steun kunnen krijgen voor de uitvoering; • de coalitiepartijen participatie een belangrijk onderwerp vinden gezien dat in het coalitieakkoord staat “We willen vooral het enthousiasme over meebeslissen (en het samen verder vormgeven van hun eigen wijk en onze stad) onder Rijswijkers vergroten”; • om participatie succesvol te laten zijn het belangrijk is dat alle inwoners betrokken worden en niet alleen de ‘usual suspects’; • er veel verschillende online participatieplatforms (e-tools participatie) bestaan waarbij mensen op een laagdrempelige manier mee kunnen doen en in de praktijk goede resultaten worden geboekt met het bereiken van ‘unusual suspects’ via deze platforms.
Einddatum7/9/2019
Stand van zakenDe strekking van de motie is overgenomen door het college. Het college bekijkt al de mogelijkheden van verbetering van het loket Stadskracht.
Datum afdoening
Bijlage(s)Groenlinks Motie - Maak Loket Stadskracht interactiever.docx