Moties


« Terug


Datum11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 4.A Algemene beschouwingen + begrotingsbespreking
TitelMotie X Parkeerreserve en mobiliteitsvisie
StatusVerworpen
RaadsledenCaroline de Mooij (VVD)
Coen Sleddering (VVD)
Menno Ezinga (VVD)
Udo Oelen (VVD)
PortefeuillehouderBjörn Lugthart
Toelichtingconstaterende dat - er een reserve is aangelegd voor de uitvoering van het parkeerbeleid; - eind dit jaar keuzen worden gemaakt waarmee dat beleid anders vorm gegeven zal worden - met de uitvoering daarvan kosten zijn gemoeid; - niet uit te sluiten valt dat daarna nog een significant bedrag beschikbaar is overwegende dat - reserveren voor onderhoud in kleine verbeteringen nodig blijft en daarvoor een parkeerreserve moet worden aangehouden van minimaal 250.000 - nieuwe structurele aanpassingen in het parkeerbeleid, met als gevolg daarvan grote kosten, na de bovengenoemde wijziging niet wenselijk zijn - er daarmee geld beschikbaar blijft dat ook elders ingezet kan worden - het meest in de rede ligt dat dit geld word aangewend voor andere oplossingen om de bereikbaarheid van Rijswijk te verbeteren - het wenselijk i s die oplossingen te initiëren vanuit een mobiliteitsvisie
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie X VVD Parkeerreserve 07-11-2019.pdf