Moties


« Terug


Datum11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 4.A Algemene beschouwingen + begrotingsbespreking
TitelMotie VI Gericht voorkomen is beter dan genezen
StatusIngetrokken
RaadsledenHanneke van der Kooij (GL)
Marieke Alberts (GL)
Mark Wit (GL)
Nanette Kistemaker (GL)
Romke Jan de Vries (GL)
PortefeuillehouderLarissa Bentvelzen
ToelichtingConstaterende dat: - Gemeenten sinds 2015 de wettelijk de taak hebben om uitvoering te geven aan de Jeugdwet; - Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt, ook in Rijswijk, nog nooit zo hoog is geweest; - Het debat over jeugdzorg met name gaat over grip op de kosten en grip op de toegang tot zorg en maar weinig over waarom er zoveel kinderen hulp nodig hebben; - Met preventieve jeugdzorg de gemeente Rijswijk kan bereiken dat problemen snel aangepakt worden en daardoor een verwijzing naar specialistische, intensievere vormen van zorg en ondersteuning (soms) voorkomen kan worden; - In de begroting 2020 middelen worden vrijgemaakt voor preventie en vroeg-signalering waarbij vooral wordt gesproken in algemene risicofactoren en niet specifiek gericht op de Rijswijkse jeugd; - Er in de begroting wordt gesproken over een “herinrichting van voorliggend preventief veld”.
Einddatum
Stand van zakenAangehouden naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie VI fractie Groenlinks Gericht voorkomen is beter dan genezen.docx