Moties


« Terug


Datum11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 4.A Algemene beschouwingen + begrotingsbespreking
TitelMotie V eerlijke verdeling lokale lasten
StatusVerworpen
RaadsledenHanneke van der Kooij (GL)
Marieke Alberts (GL)
Mark Wit (GL)
Nanette Kistemaker (GL)
Romke Jan de Vries (GL)
PortefeuillehouderJeffrey Keus
ToelichtingConstaterende dat: • Het college in de Begroting 2020-2023 aangeeft het belangrijk te vinden “om Rijswijk betaalbaar te houden voor al onze inwoners, ondernemers en relaties”; • Het college in de belastingverordening 2020 voorstelt om vrijwel alle lokale heffingen met de inflatiecorrectie van 2,4% te laten stijgen; • Het college daarentegen de keuze maakt om de rioolheffing en afvalstoffenheffing aanzienlijk meer te laten stijgen met respectievelijk 13,6% en 14% . Overwegende dat: • Voor Rijswijkse huishoudens een dergelijke verhoging van de gemiddelde woonlasten met circa € 70,- veel is; • Daardoor Rijswijkse huurders en minder vermogende huiseigenaren verhoudingsgewijs slechter af zijn dan Rijswijkse huis-, bedrijfspand- of grond eigenaren; • Het argument dat de ‘vervuiler betaalt’ niet klopt met het huidige systeem van betalen per eenheid dat geen prikkel is om minder afval te produceren; • Er een andere, eerlijkere, verdeling van de lokale lasten denkbaar is waarbij de sterkste schouders meer de lasten dragen; • OZB een beter middel is om de lasten solidair te verdelen.
Einddatum11/7/2019
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie V Fractie GL - Eerlijke verdeling lokale lasten.pdf