Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelIX Motie "OZB is geen financiële reddingsboei"
StatusVerworpen
RaadsledenCoen Sleddering (VVD)
Romy de Man (OR)
PortefeuillehouderJeffrey Keus
Toelichting- De financiële situatie van de gemeente Rijswijk niet op orde is; - de uitgaven door tegenvallers in het Sociaal Domein en de grondexploitatie te hoog zijn; overwegende, dat - de OZB te vaak gebruikt wordt als financiële reddingsboei als de uitgaven uit de hand lopen; spreekt uit, dat; - tegenvallende kosten in een programma moeten worden gedekt door bezuinigingen in datzelfde programma; - bij financiële tekorten in de meerjarenbegroting gekeken moet worden naar het beperken van de uitgaven en het beheersen van de kosten en niet naar het extra verhogen van de lokale lasten en belastingen
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)VVD Motie OZB 9 juli 2019.docx