Moties


« Terug


Datum5/21/2019
AgendapuntRaadsvergadering 21-05-2019 > 13 Raadsvoorstel Technisch Ontwerp 1e fase Huis van de Stad - herziende verse april 2019 (no. 19 017).
TitelIntegrale parkeer en verkeersaanpak in relatie tot de buitenruimte Huis van de Stad aan de Generaal Spoorlaan
StatusOvergenomen
RaadsledenMarc Weterings (RB)
Freek van Bemmelen (WIJ)
PortefeuillehouderBjörn Lugthart
ToelichtingDe parkeerdruk in de woongebieden grenzend aan de Generaal Spoorlaan en Burgemeester Elsenlaan ter hoogte van het nog te realiseren Huis van de Stad nu al erg hoog is, met name door o.a uitwijkers die hun auto parkeren in de wijk Te Werve. (O.a. Burgemeester Elsenlaan, Kareldoormanlaan en Generaal Berenschotlaan. Overwegende dat: De parkeerdruk zonder maatregelen zal toenemen in de bovengenoemde woongebieden bij het van realiseren van het Huis van de Stad. Het juist wenselijk is de parkeerdruk in de aangrenzende gebieden te verlagen. Het college voornemens is een verkenning te doen naar de herinrichting van de omgeving van de Huys ter Nieuburchlaan/ stadhuisvijver. Verzoekt het college: Op basis van onderzoek en participatie met de bewoners van de aangrenzende gebieden, te komen tot de mogelijkheid uitbreiding van het parkeerregime. Deze te betrekken bij het vergunningengebied. Een integraal plan voor de parkeer- en verkeersaanpak als onderdeel van de verkenning naar de herinrichting van de omgeving van de Huys ter Nieuburchlaan/ stadhuisvijver. Het integraal plan met voortkomende maatregelen dient afgerond te zijn voor de ingebruikname van fase 1 van het Huis van de Stad. ( december 2019)
Einddatum
Stand van zakenDe wethouder heeft de strekking van de motie overgenomen en de toezegging gedaan om tot een goede oplossing van het parkeren te komen in samenspraak met de buurt en de raad.
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie RB en Wij.parkeren 01.docx