Moties


« Terug


Datum5/21/2019
AgendapuntRaadsvergadering 21-05-2019 > 15 Asielzoekerscentrum Plaspoelpolder (AZC)
TitelSluiting AZC
StatusAangenomen
RaadsledenEd Braam (BvR)
Constantijn Dolmans (D66)
Marja Pelzer (WIJ)
Menno van Enk (CDA)
Ronald van der Meij (GBR)
PortefeuillehouderArmand van de Laar
ToelichtingDe raad van de gemeente Rijswijk bijeen in haar vergadering van 21 mei 2019, Overwegende dat: Het azc in Rijswijk de afgelopen periode negatief in het nieuw is geweest vanwege misdrijven en overtredingen gepleegd door sommige bewoners van het Rijswijkse azc; Deze misdrijven en overtredingen voornamelijk veroorzaakt werden door in het azc verblijvende asielzoekers uit zgn. veilige landen die in eerste instantie niet in aanmerking kamen voor een verblijfsstatus; De raad het College van B&W eerder heeft verzocht in overleg met het COA te treden en een Plan van Aanpak voor te bereiden hoe deze excessen in de toekomst kunnen worden voorkomen.
Einddatum7/1/2021
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie sluiting AZC.pdf