Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelXX Motie "Hand op de knip"
StatusVerworpen
RaadsledenMarc Weterings (RB)
PortefeuillehouderArmand van de Laar
ToelichtingConstateerde dat u voornemens bent om €600.000,- voor verfraaiing en vergroening te gaan investeren in de assen (“ het Assenkruis”) in de Plaspoelpolder. Overwegende dat de timing van dit plan, met een tekort van 7,5 miljoen (2018) plus als er geen maatregelen worden genomen, 2019 in prognose ook afgerond gaat worden met een te kort van 3 miljoen niet wenselijk is. Het hier niet om een levensbedreigende en of noodzakelijke investering gaat. Er in Rijswijk een erkende achterstand is in het groenonderhoud. Verzoekt het college het plan “ verfraaiing en vergroening “ voorlopig in de koelkast te zetten en de gereserveerde €600.000,- terug te storten in de algemene reserves en gaat over tot orde van de dag
Einddatum7/9/2019
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)RijswijksBelang Motie Assenkruis.docx