Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelXVII Motie "Parkmanagement in de Plaspoelpolder"
StatusIngetrokken
RaadsledenMarja Pelzer (WIJ)
Ronald van der Meij (GBR)
Elze Woudstra (D66)
PortefeuillehouderArmand van de Laar
Toelichting• Het college zich tot doel heeft gesteld om de Plaspoelpolder opnieuw tot aantrekkelijke vestigingsplaats te maken • Gezamenlijke voorzieningen op het gebied van Energie, ICT en circulariteit nog niet aanwezig zijn in de Plaspoelpolder en deze wel bijdragen aan de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen • Duurzaam beheer, daaronder begrepen een tijdige investering in vernieuwing, moet voorkomen dat de snelle veroudering van het bedrijventerrein gewoon doorgaat • De ondernemers zich bij monde van de BBR uitspreken voor het opzetten van parkmanagement specifiek gericht op de Plaspoelpolder • In andere gemeenten de inzet van parkmanagement zeer succesvol is en zelfs leidt tot een minimale leegstand van maar 2% Overwegende dat: • Een modern bedrijventerrein méér is dan de optelsom van losse bedrijfsgebouwen • Bedrijven in steeds meer sectoren waarde hechten aan extra’s: collectieve voorzieningen zoals beveiliging, kinderopvang, een sportzaal, een arbodienst • Bedrijven belang hechten aan gezamenlijke inspanningen op het vlak van milieuzorg, energiemanagement en vervoerscoördinatie • Met deze extra’s een bedrijventerrein veeleer een bedrijvengemeenschap wordt; een omgeving waarin bedrijven zo goed mogelijk kunnen gedijen en die aangenaam is voor iedereen, ook in de toekomst.
Einddatum
Stand van zakenHet college heeft de strekking van de motie overgenomen. Aangezien een BIZ eerder niet van de grond is gekomen wordt onderzocht wat wel mogelijk is.
Datum afdoening
Bijlage(s)XVII WIJ Motie Parkmanagement.docx