Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelVII Motie "Bereidheid opvang vluchtielingen"
StatusIngetrokken
RaadsledenMarieke Alberts (GL)
Hanneke van der Kooij (GL)
Mark Wit (GL)
Romke Jan de Vries (GL)
Nanette Kistemaker (GL)
PortefeuillehouderJohanna Besteman
ToelichtingOnder Nederlanders is draagvlak voor opvang van vluchtelingen. COA voorzitter Milo Schoenmaker op 2 juli in een interview met het AD te kennen heeft gegeven dat er aankomende jaren zeker 2500 extra plekken en meer azc’s moeten komen, zeker in het westen van Nederland; de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook pleit voor meer azc’s in onze regio het de integratie en participatie ten goede komt als asielzoekers in de regio worden opgevangen waar ze later, als ze een verblijfsvergunning hebben, gaan wonen. De Rijswijkse samenleving heeft baat bij een goede integratie van asielzoekers en vergunninghouders; meerdere Rijswijkse politieke partijen te kennen hebben gegeven voorstander te zijn van een humane opvang van vluchtelingen na 2021 in Rijswijk als het nodig is; dat het COA de noodzaak heeft aangegeven voor opvang in onze regio en dat zij hierover het gesprek in de regio zullen aangaan. Verzoekt om het COA een brief te sturen en hierin te vermelden dat wanneer richting 2021 er een noodzaak is voor het opvangen van vluchtelingen in onze regio, de gemeente Rijswijk bereid is om reguliere vluchtelingen op te vangen.
Einddatum7/9/2019
Stand van zakenDe raad heeft eerder een motie aangenomen om na de periode van 5 jaar het terrein van het AZC te herontwikkelen voor bedrijven.
Datum afdoening
Bijlage(s)Groenlinks Motie - Bereidheid opvang vluchtelingen.pdf