Moties


« Terug


Datum11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 4.A Algemene beschouwingen + begrotingsbespreking
TitelMotie VIII Concrete maatregelen t.b.v. kostenbeheersing in het Sociaal Domein
StatusVerworpen
RaadsledenCaroline de Mooij (VVD)
Coen Sleddering (VVD)
Menno Ezinga (VVD)
Udo Oelen (VVD)
PortefeuillehouderJeffrey Keus
Toelichtingconstaterende, dat - er binnen het Sociaal Domein op dit moment grote kostenoverschrijdingen plaatsvinden - de vraag om jeugdhulp voor het vijfde achtereenvolgende jaar is toegenomen - de druk op verwijzers en hulpaanbieders hoog is - de vraag op bijstand vanuit de WMO, onder m eer vanwege de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen, zal vergroten overwegende, dat - mogelijke oplossingen niet alleen liggen in de discussietarieven met de aanbieders van hulp - de basis op orde om een navolgbaar management rondom kostenbeheersing en zorg op maat vraagt, waarbij de gemeente grip en zicht houdt op elke uitgave - de regie op verwijzingen meer bij de gemeente moet komen te liggen, maar met de aanwezigheid van de juiste expertise
Einddatum11/7/2019
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie VIII VVD Kostenbesparing Sociaal Domein 07-11-2019.PDF