Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelXVI Motie "Speelplaatsen voor kinderen van 10 jaar en ouder"
StatusOvergenomen
RaadsledenCaroline de Mooij (VVD)
Marja Pelzer (WIJ)
Dennis Cupedo (BvR)
Andy Kooy (PvdA)
Rens Veerman (D66)
PortefeuillehouderJeffrey Keus
ToelichtingEr in heel Rijswijkbuiten (zowel nieuw als oud deel) geen speelplaatsen voor kinderen van 10 jaar en ouder aanwezig zijn. Opgemerkt wordt dat inwoners op eigen initiatief speeltoestellen voor de 10 + kinderen in de openbare ruimte plaatsen. Dit is geen goede ontwikkeling! Gevolg is dat de handhavers hier tegen optreden, - wat terecht is- omdat die zelf geplaatste toestellen niet voldoen aan de veiligheidseisen. Daarentegen zijn speeltoestellen voor de doelgroep 0 tot 6 jaar wel in grote getallen in de hele wijk aanwezig. Er ook behoefte is aan speelvoorzieningen voor kinderen ouder dan 6 jaar. Te denken valt aan een trapveldje. Overwegende dat: Te luisteren naar de wensen en behoeftes van de inwoners, dat we signalen van burgers serieus op willen pakken. Verzoekt het College: Een inventarisatie te maken van de aanwezige speeltoestellen in de wijken, vervolgens in gesprek te gaan met de betrokken inwoners. Dit betreft zowel de wijk Sion als Parkrijk. Een aantal (overbodige) speelplaatsen van de doelgroep 1 t/m 6 jaar wellicht te transformeren of ook geschikt te maken voor de doelgroep 10 +. Tevens hierover de inwoners te informeren en bij de plannen te betrekken (participatie)
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie WIJ-VVD-BVR-PVDA speeltoestellen 10 plus Rijswijk Buiten D.pdf