Moties


« Terug


Datum5/21/2019
AgendapuntRaadsvergadering 21-05-2019 > 13 Raadsvoorstel Technisch Ontwerp 1e fase Huis van de Stad - herziende verse april 2019 (no. 19 017).
Titel“Parkeren Huis van de Stad (2)”
StatusIngetrokken
Raadsleden
PortefeuillehouderBjörn Lugthart
Toelichting- Parkeren vóór en bij het Huis van de Stad een behoorlijke parkeerdruk zal opleveren; - Binnen enkele jaren door de bouw van extra woningen in Te Werve de parkeerdruk enorm zal toenemen; - Bezoekers van de schouwburg en omwonenden geen (over)last mogen hebben van parkerende bezoekers voor het Huis van de Stad; - De ruimtes voor het bordes en de vijver van het Huis van de Stad allure moeten uitstralen; Constaterende dat: - Het college in de planvoorbereiding rekening heeft gehouden met een eventuele ontwikkeling van een parkeergarage in fase 2 van het Huis van de Stad; Verzoekt het college: - Met de inwoners van Rijswijk in gesprek te gaan en draagvlak te zoeken voor permanente oplossingsrichtingen voor het parkeren rondom Huis van de Stad, zoals uitbreiding van de belanghebbendenzones en de bouw van een parkeervoorziening onder de stadhuisvijver; - De raad voor het eind van 2019 te voorzien van de idee richtingen, inclusief de financiële dekking.
Einddatum2/1/2021
Stand van zakenDe wethouder heeft een toezegging gedaan om integraal naar de parkeersituatie en behoefte te gaan kijken en hierbij de buurt en de raad te betrekken.
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie BvR - Parkeren Huis van de Stad (2).docx