Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelXIV Motie "behoud innovatiebudget Sociaal Domein"
StatusIngetrokken
RaadsledenMartine Koopman (D66)
PortefeuillehouderLarissa Bentvelzen
ToelichtingHet College heeft besloten om het innovatiebudget voor het Sociaal Domein te schrappen Overwegende dat: • Het schrappen van het innovatiebudget voor het Sociaal Domein op langere termijn meer zou kunnen kosten dan het oplevert Verzoekt het college: • Het schrappen van het innovatiebudget voor het Sociaal Domein niet door te voeren en elders de benodigde 93,000 in het Sociaal Domein te bezuinigen.
Einddatum
Stand van zakenHet college komt met een voorstel naar de raad met daarin mogelijke posten voor bezuiniging met een passende onderbouwing zodat de raad vanuit zijn budgetrecht kan besluiten op welke posten wordt bezuinigd.
Datum afdoening
Bijlage(s)D66 Motie behoud innovatiebudget Sociaal Domein.docx