Moties


« Terug


Datum5/21/2019
AgendapuntRaadsvergadering 21-05-2019 > 15 Asielzoekerscentrum Plaspoelpolder (AZC)
TitelTijd om het stokje over te dragen…..
StatusVerworpen
RaadsledenMarc Weterings (RB)
PortefeuillehouderArmand van de Laar
Toelichtingbestuursovereenkomst en huurovereenkomst afloopt dat is gesloten tussen de gemeente Rijswijk en het COA inzake vestiging van een opvangcentrum aan de Lange Kleiweg te Rijswijk voor de duur van 3 jaar afloopt en eindigend op 30 november 2019. Indien een van de partijen niet, met inachtneming van een termijn van 6 maanden, derhalve voor uiterlijk 31 mei 2019, de bestuursovereenkomst bij aangetekende brief heeft opgezegd, wordt deze bestuursovereenkomst met dezelfde voorwaarden en bepalingen eenmalig verlengd voor de duur van 2 jaren, derhalve tot uiterlijk 30 november 2021. U heeft aangegeven op 7-5-2019 per IB brief niet de garantie te kunnen geven dat overlastgevers ( Veilige Landers) niet ( meer) op het AZC Rijswijk zullen worden geplaatst. Ook ten aanzien van de beschikbare politiecapaciteit kunt u géén garanties geven. Verzoekt het College: Het contract met het COA te beëindigen na de afgesproken 3 jaar, deze NIET stilzwijgend te verlengen met nog eens 2 jaar. De overeenkomst(en) aangetekend per brief op te zeggen voor 31 mei 2019. En gaat over tot orde van de dag.
Einddatum5/21/2019
Stand van zakenDe motie is verworpen
Datum afdoening5/21/2019
Bijlage(s)Motie vreemd aan de orde van de dag Rijswijksbelang inzake AZC.docx