Grote projecten


« Terug


ID3
Datum3/6/2018
ProjectHuis van de Stad
OnderwerpHerontwikkeling van het oude stadhuis naar Huis van de Stad
Rapportagemomenten1e rapportage oktober 2018 (opgeleverd) 2e rapportage maart 2019 (opgeleverd) rapportage moment oktober 2019 (niet opgeleverd, wel opgeleverd zijn IB's over de gunning van de 1e fase van de ontwikkeling. Dat zijn IB 19 102 en 19 119) en IB's over onderzoek naar parkeergarage Huis van de Stad. "tussen" rapportage - melding ontwikkelingen maart 2020 (opgeleverd)
PortefeuillehouderBjörn Lugthart
ToelichtingOp 12 december 2017 heeft de Raad ingestemd met het aanbestedingsgereed maken van het ontwerp van de 1e fase van de gefaseerde uitvoering van het Huis van de Stad. Het Huis van de Stad moet per 1 januari 2023 volledig in gebruik zijn. De raad heeft daartoe een investeringsbudget van € 18,2 mln. beschikbaar gesteld voor de realisatie van deze 1e fase. Tevens heeft de rrad een aanvullend budget van € 0,51 mln. gefourneerd voor het treffen van maatregelen zodat het Huis van de Stad voldoet aan de zgn. ‘BENG’-criteria. Op 24 mei 2016 heeft de raad via een amendement de Procedureregeling Grote Projecten Rijswijk op het project Huis van de Stad van toepassing verklaard.
Bijlage(s)Startnotite Huis van de Stad.pdf
IB 17 051 Review financiele uitgangspunten Huis van de Stad.docx
IB 17 103 Resultaten review financiële uitgangspunten voorlopig ontwerp Huis van de Stad.docx
IB 17 105 Start Huis van de Stad.docx
1e Voortgangsrapportage Huis van de Stad 2018.docx
2e Voortgangsrapportage Huis van de Stad MRT 2019.docx
Rapportage recente ontwikkelingen Huis van de Stad tijdens uitvoering werkzaamheden fase 1.docx
IB 19 139 Parkeer- en Verkeersaanpak Huis van de Stad.docx
IB 18 028 bijlage 1 Notitie financiële analyse parkeergarage Huis van de Stad 20180221_S_18.015528_2.pdf
IB 18 028 Parkeergarage Huis van de Stad.docx