Amendementen


« Terug


ID70
Datum9/14/2021
AgendapuntRaadsvergadering 14-09-2021 > 12.b Amendement VVD - Speelbeleid
TitelAmendement VVD - Speelbeleid
StatusVerworpen
RaadsledenCoen Sleddering (VVD)
Menno Ezinga (VVD)
Caroline de Mooij (VVD)
Udo Oelen (VVD)
PortefeuillehouderJohanna Besteman
ToelichtingBESLUIT De financiering van het raadsvoorstel Speelbeleid als volgt aan te passen: 1. De tekst 'De jaarlijkse lasten te dekken door onttrekking uit het Groeifonds' wordt vervangen door: 'De jaarlijkse lasten te dekken door onttrekking uit de reguliere meerjarenbegroting'. Het raadsvoorstel wordt tevens aangepast door verwijzingen naar een financiering uit het Groeifonds/Bestemmingsreserve faciliteiten voor jongeren te schrappen. 2. Onder het kopje financiën wordt de kostenpost 'bewonersinitiatieven' geschrapt. Het raadsvoorstel wordt hierop aangepast waar nodig. 3. De door het schrappen van de kostenpost 'bewonersinitiatieven' overige €335.000,- gevraagde financiering wordt bekostigd vanuit de reguliere meerjarenbegroting van de wethouder Welzijn, Cultuur, Onderwijs en Wonen waar een positief saldo van €1.160.115,25,- reeds aanwezig is. Deze bekostiging vindt plaats door aanspraak te doen op Beleidsproduct 65100 waar een positief saldo van €371.440,- ter beschikking staat.
Bijlage(s)VVD - Amendement Speelbeleid.pdf