Amendementen


« Terug


ID51
Datum12/15/2020
AgendapuntRaadsvergadering 15-12-2020 > 8 Raadsvoorstel Brede Welzijnsnota
TitelWelzijn in beleidsstukken
StatusVerworpen
RaadsledenHanneke van der Kooij (GL)
PortefeuillehouderJohanna Besteman
ToelichtingDe fractie van GroenLinks stelt voor om aan pagina 25, na de alinea ‘Overige beleidsterreinen’, het volgende toe te voegen: Welzijn als onderdeel van diverse beleidsterreinen Naast de coalitievorming met maatschappelijke partners en de samenwerking met partners van diverse beleidsterreinen, zoals hierboven genoemd, zal ook de gemeente een integrale houding ten opzichte van welzijn toepassen. Zo zal in de beleidsstukken van het sociaal domein en de andere beleidsterreinen die hierboven worden genoemd, zoals gebiedsregie, een paragraaf Welzijn worden toegevoegd. In deze paragraaf wordt beschreven welke bijdrage het specifieke beleidsstuk aan welzijn van Rijswijkers levert en hoe dit zich verhoudt tot de doelen en ambities uit deze Brede Welzijnsnota. Op die manier wordt proactief en aan de voorkant van het beleid over welzijn nagedacht en integraliteit gewaarborgd.
Bijlage(s)Amendement Welzijn in beleidsstukken.docx