Amendementen


« Terug


ID71
Datum9/14/2021
AgendapuntRaadsvergadering 14-09-2021 > 12.d Amendement Groenlinks - Speelbeleid - Natuurspeelplekken
TitelAmendement Groenlinks - Speelbeleid - Natuurspeelplekken
StatusVerworpen
RaadsledenHanneke van der Kooij (GL)
Marieke Alberts (GL)
Mark Wit (GL)
Nanette Kistemaker (GL)
Romke Jan de Vries (GL)
PortefeuillehouderJohanna Besteman
ToelichtingDe fracties van GroenLinks en PvdA stellen voor om de zin op pagina 21, die thans als volgt luidt: “De ambitie vanuit het Groenbeleid om meer natuurspeelplekken te realiseren is lastig vorm te geven in de woonwijken waarin we veel belang hechten aan participatie met buurtbewoners (die liever traditionele speeltoestellen willen). We zien wel kansen voor meer natuurspeelplekken in de groenzones van Rijswijk, hetgeen ook beter past in de uitstraling van die gebieden.” Te vervangen door: “ We houden vast aan de ambitie vanuit het Groenbeleid om meer natuurspeelplekken te realiseren.”
Bijlage(s)Amendement Speelbeleid - natuurspeelplekken.pdf