Amendementen


« Terug


ID75
Datum9/14/2021
AgendapuntRaadsvergadering 14-09-2021 > 15.a Amendement CDA BVR D66 GBR - Beperken tarief grof vuil ophalen tegen betaling
TitelAmendement CDA BVR D66 GBR - Beperken tarief grof vuil ophalen tegen betaling
StatusAangenomen
RaadsledenJosé Schröter-Haas (CDA)
Menno van Enk (CDA)
Arno van den Berg (BVR)
Dennis Cupedo (BvR)
Ed Braam (BvR)
Ger Kruger (BvR)
Juan Carlos Paredes Sanchez (BVR)
Constantijn Dolmans (D66)
Elze Woudstra (D66)
Martine Koopman (D66)
Rens Veerman (D66)
Ronald van der Meij (GBR)
Floor van Amerongen (GBR)
PortefeuillehouderJeffrey Keus
ToelichtingGezien: Als gevolg van de uitvoering van het amendement ‘matigen verhoging Afvalstoffenheffing’ ontstaat een ons inziens een te hoog tarief voor het ophalen van grofvuil. Besluit: Wijziging in het bedrag in de onderstaande verordening en het artikel. Aanpassing van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021 Artikel 1 Eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021 Artikel 1 Aan artikel 4 lid 1 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende als volgt: 1.1 De belasting bedraagt voor elk verzoek tot het ophalen van maximaal 3m3 grofvuil bestaande uit grof huishoudelijk afval, wit- en bruingoed en matrassen € 25,00. Te wijzigen in: 1.1 De belasting bedraagt voor elk verzoek tot het ophalen van maximaal 3m3 grofvuil bestaande uit grof huishoudelijk afval, wit- en bruingoed en matrassen € 12,50
Bijlage(s)Amendement CDA BVR D66 GBR - Beperken tarief grof vuil ophalen tegen betaling.pdf