Amendementen


« Terug


ID50
Datum12/15/2020
AgendapuntRaadsvergadering 15-12-2020 > 8 Raadsvoorstel Brede Welzijnsnota
TitelAandacht voor en toetsing van maatschappelijke kosten/baten
StatusAangenomen
RaadsledenAnnemie Koegler-Bohm (RB)
Arno van den Berg (BVR)
Coen Sleddering (VVD)
Marja Pelzer (WIJ)
Rens Veerman (D66)
Floor van Amerongen (GBR)
Wil van Nunen (PvdA)
PortefeuillehouderJohanna Besteman
ToelichtingVerzoekt toe te voegen op p. 24 onder 4.5 Verbindingen in Rijswijk, direct onder 1e alinea: ‘De gemeente wil het maatschappelijke rendement binnen het brede welzijnskader en daaronder vallende activiteiten versterken. Dit gebeurt door nadrukkelijk aan de voorkant van het beleid gemeenschappelijke ambities en daaruit voortvloeiende doelen binnen de verschillende hieronder genoemde domeinen te formuleren. Financiële middelen uit de verschillende domeinen worden hierbij betrokken en waar mogelijk samengevoegd en daarna ingezet. Na 1,5 jaar worden de eerste maatschappelijke effecten geëvalueerd op basis van indicatoren, die samen met de raad worden opgesteld.
Bijlage(s)amendement Brede Welzijnsnota Raad 15 December (1).pdf