link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 januari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.A. de Boer MSc
Algemene documenten:

0
Vragenkwartier
1
Opening
2
Vaststelling agenda raadsvergadering/trekking voorstemmingsnummer
3
Mededelingen
4.A
Notulen en besluitenlijst gemeenteraad van 19 december 2017
4.B
Overzicht begrotingswijzigingen en verloop post onvoorzien
4.C
Bestuurlijke jaarplanning 2018
5.A
Terugkoppeling kwaliteitscommissie gemeente Buren
5.B
Terugkoppeling werkgroepen/forums
6
A-STUKKEN (HAMERSTUKKEN)
6.1
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
7
B-STUKKEN (BESPREEKSTUKKEN)
7.1
Verzoek D66 en PvdD: debat over toekomst van Sebava BV (vh Knorhof) in Buren
7.2
Krediet kunstgrasvelden FC Lienden en BZS
7.3
Rekenkamerrapport Onderzoek Sociaal Domein: Indicatoren in beeld
7.4
Motie D66 inzake niet geagendeerd onderwerp: statiegeldalliantie januari 2018
8
Sluiting