Raadsinformatie

DatumOnderwerpRegistratie
 • 2/19/2024
 • Raadsinformatiebrief ETHOS-Light Telling
 • D.177682
 • 2/6/2024
 • Raadsinformatiebrief decembercirculaire 2023
 • D.173489
 • 2/2/2024
 • Financiele verordening, aanpassing
 • D.172926
 • 2/1/2024
 • Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 Politie-eenheid Oost Nederland
 • D.174718
 • 1/23/2024
 • Toelichting stand van zaken programma nieuwkomers
 • Z.055283/D.175074
 • 1/17/2024
 • Aanvullende maatregel ZBB huishoudelijke ondersteuning
 • Z.056205/D.172441
 • 1/16/2024
 • Financiële verordening, aanpassing in artikel 11
 • Z.055543/D.172926
 • 12/20/2023
 • Update moties en amendementen integraal Sport- en Gezondheidsbeleid Buren Beweegt!
 • Z.049056/D.171606
 • 12/7/2023
 • Tweede bestuursrapportage 2023 rentebaten
 • D.170964
 • 11/16/2023
 • Regionaal aanbod op het gebied van de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders
 • D.168647
 • 11/7/2023
 • Septembercirculaire 2023
 • D. 165242
 • 11/6/2023
 • Versterking grip op de kadernota’s en begroting van de GR’en
 • D.168665
 • 10/9/2023
 • Raadsinformatiebrief: Update motie windmolens voor eigen gebruik bij ondernemers
 • D.164591
 • 10/2/2023
 • Raadsinformatiebrief: Laaggeletterdheid en bibliotheekwerk
 • D.164218
 • 9/11/2023
 • Raadsinformatiebrief: Tussentijdse voortgang 'Buren Beweegt'!
 • D.162964
 • 7/26/2023
 • Raadsinformatiebrief Deelname aan LEADER door gemeente Buren
 • D.157507
 • 7/17/2023
 • Raadsinformatiebrief regioarrangement juni 2023
 • D.159542
 • 7/13/2023
 • Harmonisatie tarieven binnensportaccommodaties gemeente Buren
 • D.153720
 • 7/6/2023
 • Nieuwe Overeenkomsten Jeugdhulp en Wmo per 1 juli 2023
 • D.158429
 • 6/14/2023
 • Raadsinformatiebrief besparen, isoleren en meer
 • D.152679
 • 6/13/2023
 • Raadsinformatiebrief Meicirculaire 2023
 • D.155859
 • 6/9/2023
 • Raadsinformatiebrief uitvoering amendement Bestaanszekerheid
 • D152740
 • 5/17/2023
 • Raadsinformatiebrief voortgangsrapportage RES
 • D.151037
 • 5/1/2023
 • Raadsinformatiebrief ontwikkeling strategisch communicatieplan
 • D.151290
 • 5/1/2023
 • Raadsinformatiebrief Stand van zaken ZBB
 • D.149887
 • 4/26/2023
 • Raadsinformatiebrief rapportage Werk & Inkomen 2022
 • D.151361
 • 4/6/2023
 • Raadsinformatiebrief Actieplan stimuleren zonnepanelen op daken
 • D.144121
 • 4/5/2023
 • Raadsinformatiebrief Kerngericht werken
 • D.149031
 • 3/30/2023
 • Raadsinformatiebrief zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
 • D.147807
 • 3/21/2023
 • Raadsinformatiebrief Opvang Vluchtelingen
 • D.148305
 • 3/10/2023
 • Raadsinformatiebrief Actualisatie Regionaal Programma Werklocaties
 • D.146130
 • 3/6/2023
 • Raadsinformatiebrief uitbreiding Chaletpark Maurik
 • D.146677
 • 2/24/2023
 • Raadsinformatiebrief Woondeal Rivierenland
 • D.143949
 • 2/24/2023
 • Raadsinformatiebrief Pre- mantelzorgwoningen
 • D.144013
 • 2/8/2023
 • Oordeel provincie over begroting 2023
 • D.143568
 • 2/2/2023
 • Stichting omgevingsfonds duurzame energie Buren
 • D.142955
 • 2/2/2023
 • Opvang Vluchtelingen
 • D.143948
 • 1/19/2023
 • Afronding marktconsultatie herbestemming gemeentehuis
 • D.142640
 • 1/17/2023
 • Dienstverlening
 • D.142571
 • 12/22/2022
 • Grondprijzenbrief 2022
 • D.133647
 • 12/21/2022
 • Zienswijze gemeente Buren Kaderbrief 2024 GGD
 • D.139336
 • 12/16/2022
 • Werkprogramma ODR 2023
 • D.130684
 • 12/16/2022
 • Aansluiting inhuurdesk
 • D.123759
 • 12/9/2022
 • Transitieplan Crisisnoodopvang
 • D.139556
 • 11/23/2022
 • Versnelling woningbouw
 • D.136272
 • 11/8/2022
 • Artikel de Gelderlander
 • D.136677
 • 11/7/2022
 • Voortgang Regionale Energiestrategie Fruit Delta Rivierenland RES
 • D.134269
 • 11/4/2022
 • Versnelling duurzaamheidsinitiatieven
 • D.134849
 • 11/4/2022
 • Antwoord op motie gemeentebelangen 20 september 2022 over lokale heffingen
 • D.135718
 • 11/2/2022
 • Beantwoording motie Spelen
 • D.135723