Raadsinformatie

DatumOnderwerpRegistratie
 • 16-5-2019
 • Zienswijze fusie Stichting Woningbeheer Betuwe SWB Lienden en Stichting Christelijke Woningcorporatie SCW Tiel
 • D.032095
 • 16-5-2019
 • Grondprijzen 2019
 • D.028004
 • 18-4-2019
 • Rapportage Werk en Inkomen 2018
 • D.029660
 • 13-3-2019
 • Voortgang Boardletter 2018
 • D.025548
 • 1-3-2019
 • Tekort en transformatie Sociaal Domein
 • D.026179
 • 22-2-2019
 • Informatieavond veiligheid APV
 • D.024700
 • 22-2-2019
 • Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022
 • D.023748
 • 21-2-2019
 • Beëindiging subsidierelatie partners convenant Stib
 • D.023332
 • 9-1-2019
 • Start project Kerngericht werken
 • D.020658
 • 20-12-2018
 • Integraal Veiligheidsplan
 • D.020736
 • 20-12-2018
 • Aanbesteding sporthal Maurik
 • D.020998
 • 5-12-2018
 • Openstaande vragen na de informatieavond op 13 november 2018
 • D.019574
 • 9-11-2018
 • Zienswijze begrotingswijziging Werkzaak Rivierenland 2018
 • D.017519
 • 1-11-2018
 • Evaluatie programmabegroting 2018
 • RI/18/03364
 • 26-10-2018
 • Zienswijze Structuurplan Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland
 • D.017138
 • 5-10-2018
 • Structuurplan Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland
 • D.015967
 • 19-9-2018
 • Invoeren nieuw inzamelbeleid
 • RI/18/03361
 • 13-9-2018
 • zienswijzen Omgevingsvisie Gaaf Gelderland
 • RI/18/03360
 • 13-9-2018
 • Uitspraak rechtbank in de zaak tegen zorgaanbieder Stichting Job Lanceer
 • RI/18/03359
 • 6-8-2018
 • zienswijzen Omgevingsvisie GAAF Gelderland
 • D.012689
 • 23-7-2018
 • Nieuwe invulling participatie(raad)
 • RI/18/03357
 • 23-7-2018
 • Sterk Bestuur in Gelderland
 • RI/18/03358
 • 20-7-2018
 • informatieveiligheid - voortgang aanbevelingen rekenkamercommissie
 • RI/18/03356
 • 13-7-2018
 • Beëindiging project Tankstation Gerritse – Kerk-Avezaath
 • RI/18/03355
 • 13-7-2018
 • Voortgang I&A beleidsplan 2017-2021
 • RI/18/03354
 • 14-6-2018
 • Reactie op brief Glasvezel Buitenaf
 • RI/18/03353
 • 26-4-2018
 • Jaarplan Wmo en Jeugdwet 2018
 • RI/18/03344
 • 25-4-2018
 • Rapportage Werk en Inkomen 2017
 • RI/18/03351
 • 13-4-2018
 • Stand van zaken Orgamebo
 • RI/18/03350
 • 11-4-2018
 • Financiële dekking brandweerzorgplan en organisatieontwikkeling VRGZ
 • RI/18/03346
 • 5-4-2018
 • Reactie op aanbevelingen boardletter 2017
 • RI/18/03343
 • 29-3-2018
 • Verkoop Hoekenburg te Rijswijk
 • RI/18/03347
 • 22-3-2018
 • Evaluatie uitvoeringsplan veiligheid 2017 en uitvoeringsplan veiligheid 2018
 • RI/18/03342
 • 15-3-2018
 • Voortgang van de Omgevingswet
 • RI/18/03345
 • 7-3-2018
 • Grondprijzenbrief 2018
 • RI/18/03331/Z.000662
 • 26-2-2018
 • dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd met Regio Rivierenland
 • RI/18/03332
 • 23-2-2018
 • uitvoeringsplan hoofdlijnen akkoord 2016-2018
 • RI/18/03337
 • 22-2-2018
 • Vragen raad Burensestraat 2, Kapl-Avezaath (Orgamebo)
 • RI/18/03339
 • 26-1-2018
 • Burensestraat 2 Kapel-Avezaath (Orgamebo)
 • RI/18/03323
 • 17-1-2018
 • Solidariteitsregeling 2017
 • RI/17/03311
 • 22-12-2017
 • Voortgang organisatieontwikkeling
 • RI/17/03307
 • 8-12-2017
 • Stroomstoring door apachehelikopter in Zoelmond d.d. 13 november 2017
 • RI/17/03288
 • 5-12-2017
 • bestemmingsplan bedrijventerrein Medel
 • RI/17/03280
 • 5-12-2017
 • Motie geluidscontour bedrijventerrein Medel
 • RI/17/03280
 • 15-11-2017
 • Reactie op aanbevelingen boardletter 2017
 • RI/17/03256
 • 8-11-2017
 • Antwoord op motie zorgmijders
 • RI/17/03239
 • 3-11-2017
 • Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2018
 • RI/17/03267
 • 3-11-2017
 • Twee maandelijkse rapportage (financiële voortgang)
 • RI/17/03261
 • 6-10-2017
 • Voortgang Brede School Maurik, september 2017
 • RI/17/03170
 • 28-9-2017
 • verklaring van geen bedenking inzake Orgamebo B.V.
 • RI/17/03211