Schriftelijke vragen RvO

Datum vraagIndiener(s)OnderwerpDatum antwoordRegistratie
 • 2/28/2024
 • PCG
 • Mogelijkheden onderzoeken om met voorrang woningen in de sociale huur of koopsector toe wijzen aan brandweervrijwilligers
 • Z.058131/D.179974
 • 2/14/2024
 • PCG
 • Wegnemen belemmeringen voor kleine windmolens, in het buitengebied.
 • Z.057658/D.178271
 • 2/5/2024
 • GB
 • Verkeersonveilige situatie op de kruising Verbindingsweg met de Driesweg en de Kievit (plan Oosterweijden) nabij het Sportcomplex Maurik Oost
 • Z.057417/D.177257
 • 2/2/2024
 • GB
 • Rapport “Fout Vastgoed” over ondermijnende activiteiten op niet-vitale vakantieparken c.q. semi-woonparken
 • 2/27/2024
 • Z.057407/D.177240
 • 1/16/2024
 • GB
 • Toepassing adviesrecht gemeenteraad buitenplanse omgevingsactiviteiten (andere bestemming terreinen voormalige steenfabrieken te Maurik)
 • 2/28/2024
 • Z.056882/D.175450
 • 1/11/2024
 • PvdD
 • Evenementen
 • 1/30/2024
 • Z.056775/D.175060
 • 12/24/2023
 • PvdD
 • Biodiversiteit bij bomenplant
 • 1/23/2024
 • Z.056497/D.173957
 • 12/4/2023
 • Ontwikkeling recreatiewoningen in de uiterwaarden
 • 1/23/2024
 • Z.055991/D.171525
 • 11/3/2023
 • VVD
 • Windpark Echteld-Lienden
 • 11/21/2023
 • Z.055301/D.168686
 • 11/3/2023
 • GB
 • Deelname schadefonds?
 • 12/7/2023
 • Z.055336/D.168787
 • 11/1/2023
 • PvdD
 • Handhavings problemen
 • 12/20/2023
 • Z.055267/D.168481
 • 10/26/2023
 • PCG
 • Brandweerkazerne Lienden
 • 11/22/2023
 • Z.055132/D.167907
 • 10/9/2023
 • GB
 • Openbaar Groen
 • 10/30/2023
 • Z.054790
 • 10/9/2023
 • GB
 • Lokaal aanbesteden
 • 11/13/2023
 • Z.054794
 • 9/27/2023
 • PvdD
 • Hout op de brandstapel
 • 10/25/2023
 • Z.054397
 • 8/14/2023
 • PvdD
 • Schriftelijke vragen van PvdD over bufferstroken langs watergangen
 • 9/5/2023
 • Z.053547
 • 8/14/2023
 • PvdD
 • Schriftelijke vragen van PvdD over gifgebruik in de laanboomteelt en fruitteelt
 • 9/5/2023
 • Z.053548
 • 8/4/2023
 • PvdA-GL
 • Ontwikkeling van nieuwe buurten onder eigen regie en met inwoners
 • 9/19/2023
 • Z.053449
 • 7/17/2023
 • PvdD
 • Schaduw in de wei
 • 8/29/2023
 • Z.053355
 • 6/12/2023
 • VVD
 • Schriftelijke vragen VVD over Transformatiewoningen
 • 7/18/2023
 • Z.052153
 • 5/31/2023
 • PvdA-GL
 • Schriftelijke vragen van PvdA-GroenLinks over einde aanvraagperiode energietoeslag en stand van zaken motie aanpak energiearmoede
 • 6/27/2023
 • Z.051965
 • 5/22/2023
 • PvdA-GL
 • Ontwikkelingen Verkrema
 • 6/6/2023
 • Z.051730
 • 5/15/2023
 • GB
 • Aanbesteding Wmo, dagbesteding
 • 6/30/2023
 • Z.051585
 • 5/11/2023
 • PvdD
 • Bestrijding van de eikenprocessierups
 • 6/6/2023
 • Z.051514
 • 5/2/2023
 • PvdD
 • Mobiele kinderboerderij
 • 6/6/2023
 • Z.051334
 • 3/28/2023
 • PvdA-GL
 • Schriftelijke vragen PvdA-GroenLinks initiatieven windparken
 • 4/19/2023
 • Z.050509
 • 3/27/2023
 • GB
 • Schriftelijke vragen van Gemeente Belangen over duurzaamheidsmaatregelen fruitteelt
 • 4/19/2023
 • Z.050458
 • 2/15/2023
 • VVD
 • Nieuwbouw conform geamendeerd besluit Woningprogramma 2020 – 2030 beslispunt 5
 • 4/4/2023
 • Z.049277
 • 2/13/2023
 • GB
 • Uitvoeringsprogramma Landschap en Biodiversiteit 2020-2024
 • 3/16/2023
 • Z.049195
 • 1/16/2023
 • PvdD
 • Ingense Waarden
 • 2/7/2023
 • Z.048523
 • 12/27/2022
 • PvdD
 • Modder op de weg
 • 1/17/2023
 • Z.048055
 • 12/5/2022
 • PvdD
 • Padelbanen
 • 2/22/2023
 • Z.047538
 • 11/21/2022
 • D66
 • Bijdragen uit het RIF (Regionaal Investeringsfonds) aan Heerlijkheid Eck en Wiel
 • 1/17/2022
 • Z.047139
 • 11/7/2022
 • D66
 • Veren
 • 12/21/2022
 • Z.046776
 • 11/4/2022
 • PCG
 • Uitwerking RES 1.0
 • 12/21/2022
 • Z.046779
 • 10/4/2022
 • PvdA-GL
 • Armoede in de gemeente Buren
 • 11/1/2022
 • Z.045891
 • 9/30/2022
 • GB
 • Opvangplekken voor asielzoekers en oorlogsvluchtelingen
 • 10/18/2022
 • Z.045791
 • 9/30/2022
 • GB
 • Fusie SCR Rijswijk en BZS Beusichem
 • 11/2/2022
 • Z.045832
 • 9/21/2022
 • PvdA-GL
 • Mogelijke kap van bomen op de Loswal
 • 10/11/2022
 • Z.045551
 • 9/16/2022
 • GB
 • Impact hoge energieprijzen voor sportclubs, verenigingen en culturele instellingen
 • 10/19/2022
 • Z.045483
 • 9/13/2022
 • PvdA-GL
 • Schuldhulpverlening en hoge energiekosten
 • 10/12/2022
 • Z.045145
 • 8/17/2022
 • PvdD
 • Vogelgriep in de gemeente Buren
 • 9/13/2022
 • Z.044640
 • 7/27/2022
 • VVD
 • Vermogenstoets energietoeslag 2022
 • 9/1/2022
 • Z.044158
 • 7/26/2022
 • PvdA-GL
 • Vermogenstoets energietoeslag € 800,=.
 • 9/1/2022
 • Z.044156
 • 7/1/2022
 • GB
 • Opvanglocatie Oekraïners - aanvullende vragen
 • 7/12/2022
 • Z.043328
 • 6/22/2022
 • GB
 • Opvanglocatie Oekraïners
 • 7/12/2022
 • Z.043046
 • 6/17/2022
 • PvdA-GL
 • Georganiseerde misdaad en vakantieparken
 • 7/6/2022
 • Z.042864
 • 6/9/2022
 • VVD
 • Resultaat jaarrekening 2021
 • 6/23/2022
 • Z.042572
 • 5/20/2022
 • GB
 • Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
 • 6/8/2022
 • Z.041975
 • 5/18/2022
 • GB
 • Jongereninloop ‘t Klokhuis Maurik
 • 6/14/2022
 • Z.041893