Beleid en financiën

DatumOmschrijvingRegistratie
 • 10/2/2020
 • Programmabegroting 2021-2024
 • 1/21/2020
 • Coalitieakkoord Gemeentebelangen Buren, PCG, CDA 2020-2022 Daadkrachtig en Kerngericht
 • D.049720
 • 10/21/2019
 • Begroting in een oogopslag 2020
 • 10/21/2019
 • Programmabegroting 2020
 • 10/21/2019
 • Spoorboekje programmabegroting 2020
 • D.042789
 • 8/1/2019
 • Jaarstukken 2018
 • 7/9/2019
 • Kadernota 2020 'Reflecteren en vooruitzien'
 • 11/9/2018
 • Programmabegroting 2019 in één oogopslag
 • 11/6/2018
 • Programmabegroting 2019
 • 7/7/2017
 • Visie wij zijn Buren 2030
 • 7/7/2017
 • Staat van Buren